Omvandlare temperatur

Celsius (C°), Kelvin (K) et Fahrenheit (F)

 

 

Du förstår ingenting Celsius, Fahrenheit och Kelvin är du på rätt plats här finns det en enkel temperaturomvandlare och använda de formler ner på sidan

Så inga fler problem med Celsius (C°), Kelvin (K) et Fahrenheit (F).

Enkla temperaturomvandlare.

omvandlare Celsius (C°) vers Kelvin (K)

omvandlare Celsius (C°) versFahrenheit (F)

 

Celsius (C°)
Kelvin (K)
Fahrenheit (F)

Formler som det är enkelt !!!!!

TKelvin= TCelsius + 273.15
TFahrenheit=1.8xTCelsius + 32

Bytes omvandlare

Omvandlare Vikt

det var nyttigt för dig! vara generös dela den med dina vänner :)

© 2014 Jounayd Yacoubi