Converter bit byte, Byte calculator, Kb, Mb, Gb, Tb, Pb

Byte Omvandlare
hur många mb i en GB ?

Hur många bytes i KB? hur många MB i en GB? Diffrence mellan byte och bit? Hur många Kb i GB? Hur många Mb i GB???? ouuuf

Här är en lösning för alla dina Bytes Problemes!! Konvertera alla Bytes!! Formel är lägre;)
vår byte kalkylator, byte mb omvandlare, mb omvandlare, MB till byte, Converter bitars byte, bytes omvandlare megabyte, megabyte omvandlare

 

 

bits
Bytes
Kb
Mb
Gb
Tb
Pb

 

Formeln, se hur enkelt det är!!

1 Byte = 8 bits
1 kiloByte ( kb ) = 1 024 Bytes
1 megaByte (Mb) = 1 024 kb = 1 048 576 Bytes
1 gigaByte (Gb) = 1 024 Mb = 1 073 741 824 Bytes
1 teraByte (Tb) = 1 024 Gb = 1 099 511 627 776 Bytes
1 petaByte (Pb) = 1 024 Tb = 1 125 899 906 842 624 Bytes

 

Domain name generator

Omvandlare temperatur

Omvandlare vikt

Omvandlare pengar

Definition (WikiPedia)

Byte [bajt] är en informationsenhet som bland annat används i datorsammanhang, ofta den minsta adresserbara enheten, och en måttenhet för informationsstorlek. Pluralformen är i allmänhet densamma. I moderna sammanhang är en byte oftast synonymt med en oktett, en sekvens bestående av informationsbärande 8 bitar, men i synnerhet i äldre datorer kan bytestorleken vara en annan.

Möjliga källor till missförstånd:

  • Byte förkortas ofta B, men det kan leda till förväxling med b för bit som är en annan enhet för informationsmängd. Inga officiellt standardiserade förkortningar finns, och Svenska datatermgruppen  rekommenderar att hela ordet byte och bit skrivs ut.
  • Prefixen kilo, mega, giga och tera har ibland inte den av SI standardiserade betydelsen när de används med bit och byte. Detta förklaras i SI-prefix.

det var nyttigt för dig! Var generös och dela den med dina vänner :)

© 2010 Jounayd Yacoubi
byte & bit kalkylator